இந்த ஆண்டு உலகப் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி

இந்த ஆண்டு உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 2.9% ஆகக் குறைந்துள்ளதாக சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

உலக பொருளாதார பகுப்பாய்வு தரவுகளின்படி இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதாக சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும், இந்த ஆண்டு உலகப் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்தாலும், அடுத்த ஆண்டு அது 3.1% ஆக உயரும் என சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.