இலங்கையில் இன்று தங்கத்தின் விலை

நாட்டில் இன்று புதன்கிழமை ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 693,246 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதன்படி, 24 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 24,460 ரூபாவாகவும்,24 கரட் 1 பவுண் தங்கம் 195,650 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது..

22 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 22,430 ரூபாவாகவும்,22 கரட் 1 பவுண் தங்கம் 179,400 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

21 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 21,410 ரூபாவாகவும்,21 கரட் 1 பவுண் தங்கம் 171,250 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்