இன்றைய நாயணமாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று வீத அறிக்கையின்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பெறுமதி சற்று அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

இதற்கமைய, இன்று அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 318 ரூபா 28 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

நேற்று அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 318 ரூபா 22 சதமாக காணப்பட்டது.

அத்துடன், இன்று அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 328 ரூபா 91 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

நேற்று, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 328 ரூபா 90 சதமாக காணப்பட்டது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்