இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 303   ரூபாயாகவும் கொள்வனவு விலை 294 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் ஸ்ரேலிங் பவுண்ட் ஒன்றின் விற்பனை விலை 380  ரூபாய் மற்றும் கொள்வனவு விலை 366  ரூபாயாகும்.

யூரோ ஒன்றின் விற்பனை விலை 327 ரூபாய் எனவும் கொள்வனவு விலை 314  ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

 

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்