இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்

நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலர், யூரோ மற்றும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்டிற்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 371.83 ஆகவும், யூரோவின் விற்பனை விலை ரூ. 387.24 ஆகவும் மற்றும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் விற்பனை விலை 443.13 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இருப்பினும், மற்ற வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு சற்று உயர்ந்துள்ளது.

இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்