கம்பஹாவில் எலிக் காய்ச்சல் பரவும் அபாயம்

கம்பஹா – மினுவாங்கொடை சுகாதார வைத்திய பிரிவுக்கு உபட்ட பல்வேறு பிரதேசங்கள் எலிக் காய்ச்சல் பரவும் அபாயமிக்க இடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, மாதெல்கமுவ ,நெதகமுவ , பத்தடுவன , நில்பனாகொட , உடுகம்பொல, மெதகம்பிட்டிய , வெகொவ்வ ,மாரபொல , யட்டியன , வீதியவத்த , அஸ்கிரிய மற்றும் கல்லொழுவ ஆகிய பிரதேசங்கள் எலிக் காய்ச்சல் பரவும் அபாயமிக்க இடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரதேசங்களில் கடந்த ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்கையிலான எலிக்காய்ச்சல் நோயாளர்கள் பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், இவ்வருடத்தின் முதல் நான்கு மாத காலப்பகுதியில் மாத்திரம் 17 எலிக்காய்ச்சல் நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் 2 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்