வங்கிகளில் இன்று டொலரின் மாற்று விகிதங்கள்

நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் இன்று புதன்கிழமை அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி நிலையானது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 298.77 முதல் ரூ. 300.71 ஆகவும்,  விற்பனை விலை ரூ. 316.44 முதல் ரூ. 318.51 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கியில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 295. 70 மற்றும் விற்பனை விகிதம் ரூ. 318 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

சம்பத் வங்கியிலும், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் வகிதம் ரூ. 298 மற்றும் விற்பனை விகிதம் ரூ. 315 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்