பாடசாலை விடுமுறை குறித்து வெளியான அறிவிப்பு

இம்முறை பாடசாலை விடுமுறை டிசம்பர் 22 ஆம் திகதி முதல் 2024ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 2 ஆம் திகதி வரை வழங்கப்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றும் போது கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமன் பிரிய ஹேரத் எழுப்பிய வாய்மூல கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்