தொண்டை புற்றுநோய் அறிகுறிகள்

தொண்டை புற்றுநோய்

தொண்டை புற்றுநோய் என்பது குரல்வளை (தொண்டை) அல்லது குரல்வளைகளில் உருவாகக்கூடிய ஒரு வகை புற்றுநோயாகும்.

பொதுவாக “குரல் பெட்டியில்” அறியப்படுகிறது. “தொண்டை புற்றுநோய்” என்பது புற்றுநோய்க்கான பல வகையான புற்றுநோய்களை உள்ளடக்கியிருக்கிறதுஇ இது ஹைப்போபார்ஜினல் புற்றுநோய்இ குளோட்டிக் புற்றுநோய்இ நாசோபரிங்கல் புற்றுநோய்இ மற்றும் ஆரபார்ஜினல் புற்றுநோய் ஆகியவை தொண்டைக்குள் உருவாகும் சில புற்று நோய்களுக்கு உதாரணம்.

# அறிகுறிகள்:
. தொண்டை வலி
. தொண்டையில் கட்டி
. தொடர்ந்து இருமல்
. உங்கள் குரலின் ஒலி மாற்றம்
. அசாதாரண சுவாச ஒலிகள்

இரண்டு வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்தில் இவ்வாறான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால், உங்கள் மருத்துவரை நாடவும். இதனை தாமதமாக கண்டறிந்தால் சிகிச்சை விளைவுகளை பாதிக்கும்.

# தொண்டை புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்:
. புகைத்தல்
. மது அருந்துதல்
. HPV (மனித பாபிலோமாவைரஸ் பாதுகாப்பற்ற வாய்வழி செக்ஸ்)
. கல்நார் வெளிப்பாடு
. உணவு வெளிப்பாடுகள்

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்