வங்கிகளில் இன்று டொலரின் பெறுமதி

இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் இன்று திங்கட்கிழமை அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று அதிகரித்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விகிதம் 321.92 முதல் 321.67 ரூபாயாகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் 333.14 முதல் 332.89 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விகிதம் 320.99 முதல் 320.49 ரூபாயாகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் 332 முதல் 331.50 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

சம்பத் வங்கியில்,  அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விகிதம் 322 ரூபாயாகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் 332. ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்