இலங்கை வங்கிகளில் இன்று டொலரின் பெறுமதி

இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி நிலையாக உள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு பெறுமதி ரூ. 320.42 ஆகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் ரூ.332.16 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கியில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு பெறுமதி ரூ. 320.65 ஆகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் ரூ.331 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

சம்பத் வங்கியில்இ அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு பெறுமதி ரூ.321 ஆகவும் மற்றும் விற்பனை விகிதம் ரூ.331. ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்