1.7 மில்லியன் டொலர் நிகர இலாபத்தை பெற்ற ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை

ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை 16 வருடங்களின் பின்னர் முதன் முறையாக 04 ஆவது காலாண்டில் 1.7 மில்லியன் டொலர் நிகர இலாபத்தை பெற்றுள்ளது.
கொரோனா சவால்களுக்கு மத்தியிலும்

இந்த நிகர இலாபத்தை பதிவு செய்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. அறிக்கை ஒன்றின் மூலம் இதனை தெரிவித்த விமான நிறுவனம் தனது 2021-,22 நிதியாண்டில் ஊழியர்களின் செலவுகள் மற்றும் மேல்நிலைகளைக் குறைப்பது உட்பட பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் மூலம் இந்த நிதித் திருப்பத்தை அடைய முடிந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.