மருந்துகளின் விலை இன்று முதல் குறைகிறது!

60 வகையான மருந்துகளின் விலை இன்று திங்கட்கிழமை முதல் 16 வீதத்தால் குறைக்கப்பட்டு சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டொலரின் பெறுமதி வீழ்ச்சி காரணமாக இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துகளின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம், 500 மில்லிகிராம் பரசிட்டமோல் மாத்திரை ஒன்றின் விலை 3 ரூபா 49 சதங்களாகவும் 375 மில்லிகிராம் அமோக்ஸிலின் கிளாவுலினிக் அமிலம் 70 ரூபா 32 சதங்களாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது, அத்துடன் இன்சுலின் 10 மில்லிகிராம் குப்பியின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 2270 ரூபா 2 சதமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.