புறக்கோட்டை மொத்த விற்பனை விலை பட்டியலின் இன்றைய நிலவரம்

புறக்கோட்டை மொத்த விற்பனை விலைப் பட்டியலின் இன்றைய வியாழக்கிழமைக்கான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி, நுவரெலியா உருளைக்கிழங்கு கிலோ ஒன்று 250 ரூபாய் முதல் 300 ரூபாய் வரையும் மேட்டுப்பாளையம் உருளைக்கிழங்கு கிலோ ஒன்று 150 ரூபாய் முதல் 200 ரூபாய் வரையும் பாகிஸ்தான் உருளைக்கிழங்கு கிலோ ஒன்று 150 ரூபாய் முதல் 160 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதேவேளை பாகிஸ்தான் பெரிய வெங்காயம் கிலோ ஒன்று 470 ரூபாய் முதல் 500 ரூபாய் வரையும், இந்திய சிறிய வெங்காயம் கிலோ ஒன்று 200 ரூபாய் முதல் 260 ரூபாய் வரையும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

மேலும் யாழ்ப்பாண சிறிய வெங்காயம் கிலோ ஒன்று 200 ரூபாய் முதல் 300 ரூபாய் வரையும், வெள்ளை பூடு கிலோ ஒன்று 450 ரூபாய் முதல் 470 ரூபாவாக இன்றைய மொத்த சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.