கோதுமைமாவின் விலை அதிகரிக்கப்படுகின்றதா?

கோதுமை மாவின் விலையை கிலோவொன்றுக்கு 50 ரூபாவாக அதிகரிப்பதற்கு கோதுமை மா நிறுவனங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனடிப்படையில் தற்போது ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மா 180 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் என்.கே ஜயவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த நிறுவனங்கள் அண்மையில் ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மாவினை 35 ரூபாவினால் அதிகரித்திருந்தன. இந்நிலையிலேயே மேலும் 50 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்படுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.