கூகுள் வழிகாட்டியில் ‘கோட்டா கோ கிராமம்’

காலி முகத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘கோட்டா கோ கிராமம்’ எனும் பெயருடன் கூகுள் வழிகாட்டியில் பதிவாகியுள்ளது. அவ்வாறு உள்ளடக்கப்பட்ட பெயர் தற்போது வைரலாகியும் வருகிறது.

அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டம் கொழும்பு காலி முகத்திடலில் கடந்த மூன்று நாட்களாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களில் சிலர், கூடாரம் அமைத்து போராட்டத்தை தொடர்கின்றனர். இந்நிலையில், அவ்வாறு கூடாரம் அமைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு ‘கோட்டா கோ கிராமம்’ என்று பெயர் சூட்டி, அறிவித்தல் பலகையொன்றையும் நாட்டியுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.