இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்

 

கடந்த புதன்கிழமை உடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயில் இன்று மாற்றம் இல்லை.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விகிதம் 309.66 மற்றும் விற்பனை விகிதம் 328.25 என உள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 310.05 மற்றும் விற்பனை பெறுமதி 327.50 என உள்ளது.

சம்பத் வங்கியில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 310 மற்றும் விற்பனை பெறுமதி 325 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்