Sri Lanka Tamil News Site

இலங்கை – இந்தியா T20 இறுதி போட்டி இன்று

- Advertisement -

இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவதும் இறுதியுமான T20 போட்டி இன்று சனிக்கிழமை இந்தியாவின் ராஜ்கோட்டில் நடைபெறவுள்ளது.

இப்போட்டி இலங்கை நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.

- Advertisement -

இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான முதல் T20 போட்டியில் இந்தியாவும், இரண்டாவது T20  போட்டியில் இலங்கையும் வெற்றி பெற்றன.

அதன்படி, இந்த போட்டி இரு அணிகளுக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

- Advertisement -