வெளிநாட்டு நாணயம், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பற்றிய அறிவிப்புகள்

2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 28 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில், அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 12.9 வீதத்தால் அதிகரித்தது.

குறுக்கு நாணய மாற்று விகித நகர்வுகளின் அடிப்படையில், இந்த காலகட்டத்தில் ஜப்பானிய யெனுக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாய் 14.2 சதவீதமும், ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்  8.8 சதவீதமும், யூரோ 9.1 சதவீதமும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 11.4 சதவீதமும் அதிகரித்தது.

மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு மார்ச் 2023 இன் இறுதியில் அமெரிக்க டொலர்கள் 2,694 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டது.

இதில் சீன மக்கள் வங்கி (PBOC) 1.4 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான இடமாற்றம் உட்பட, இது பயன்பாட்டின் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

முக்கியமாக ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள் ஏற்றுமதி (-13.8%), பெட்ரோலியப் பொருட்கள் (-13.8%) ஆகியவற்றின் வருவாய் குறைந்ததன் விளைவாக, மார்ச் 2023 உடன் முடிவடைந்த முதல் மூன்று மாதங்களில் ஏற்றுமதியின் வருவாய் 7.9 சதவீதம் (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) குறைந்து 2,998 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்தது.

தேங்காய் (-27.7%), ரப்பர் பொருட்கள் (-7.5%) மற்றும் உணவு பானங்கள் மற்றும் புகையிலை (-10.0%). இறக்குமதிச் செலவும் 31.7 சதவீதம் (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) கணிசமாகக் குறைந்து 3,859 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக 2023 மார்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த முதல் மூன்று மாதங்களில் குறைந்தது.

முக்கியமாக எரிபொருள் (-23.8%), இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் (-42.0%) இறக்குமதி குறைந்தது. ), ஜவுளி மற்றும் ஜவுளி பொருட்கள் (-31.3%), மற்றும் கட்டிட பொருட்கள் (-51.6%). அதன்படி, 2022 ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியில் 2,397 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களில் இருந்து 2023 மார்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த முதல் மூன்று மாதங்களில் வர்த்தகக் கணக்கின் பற்றாக்குறை 861 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகக் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது.

தொழில்துறை ஏற்றுமதி பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட குறைந்த விலைகள் காரணமாக, மார்ச் 2023 இல், ஏற்றுமதி அலகு மதிப்புக் குறியீடு 1.0 சதவீதம் (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) குறைந்துள்ளது.

நுகர்வோர் மற்றும் இடைநிலை இறக்குமதி வகைகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிக விலைகள் காரணமாக, மார்ச் 2023 இல் இறக்குமதி அலகு மதிப்புக் குறியீடு 5.6 சதவீதம் (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி, மார்ச் 2023 இல் வர்த்தக விதிமுறைகள் 6.2 சதவீதம் (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) குறைந்து 81.8 குறியீட்டு புள்ளிகளாக இருந்தது.

தேயிலையின் சராசரி விலை (கொழும்பு ஏலத்தில்) மார்ச் 2022 இல் கிலோ ஒன்றுக்கு 3.36 அமெரிக்க டொலர்களிலிருந்து 2023 மார்ச்சில் 3.85 அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரித்தது.
மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்