இலங்கையில் குடிவரவு, குடியகல்வு தானியங்கி கட்டமைப்பு

இலங்கையின் சர்வதேச விமான நிலையமான கட்டுநாயக்கவிற்கு வருகைத்தரும் மற்றும் வெளியேறும் பயணிகளுக்கு வினைத்திறனான சேவையை வழங்குவதற்காக, தானியங்கி குடிவரவு, குடியகல்வு முகாமை கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பை அமைப்பதற்காக சிங்கப்பூர் நிறுவனம் ஒன்றுடன் இலங்கை உடன்படிக்கையொன்றினை கைசாத்திட்டுள்ளது.

முதற்கட்டமாக பயணிகள் வெளியேறும் முனையத்தில், இரண்டு தானியங்கி குடிவரவு, குடியகல்வு முகாமை கட்டுப்பாட்டு கருமப்பீடங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன. எட்டு மாதங்களின் பின்னர், பயணிகள் வருகை முனையத்தில் இரண்டு கருமப்பீடங்கள் நிறுவப்படவுள்ளன.

தேவையான அடிப்படை வசதிகளை குடிவரவு, குடியகல்வு திணைக்களம் வழங்கவுள்ளதுடன், இதற்கான நிதியை வரையறுக்கப்பட்ட விமான நிலைய மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது.

உலகலாவிய ரீதியில் உள்ள பெரும்பான்மை விமான நிலையங்களில், தானியங்கி குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு தொழிற்படுவதுடன், சிங்கப்பூர் நிறுவமொன்றின் தயாரிப்புகளே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்