29 நாட்களில் 101,192 சுற்றுலா பயணிகள் வருகை

கடந்த 29 நாட்களில் மட்டும் இலங்கைக்கு ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலாம் திகதி முதல் 29 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் நாட்டுக்கு வருகை தந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 101,192 என இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

பெப்ரவரி 2020 க்குப் பிறகு ஒரே மாதத்தில் 100,000க்கும் அதிகமான சுற்றுலாப் பயணி கள் நாட்டுக்கு வருகை தந்தது இதுவே முதல் முறையாகும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை நாட்டுக்கு வந்துள்ள வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 280,026 ஆகும். இதேவேளை, மார்ச் 2022 வரையான காலப்பகுதியில் இலங்கைக்கு அதிகளவான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்த நாடு இந்தியாவாகும். அந்த எண்ணிக்கை 22,231 ஆகும்.