Sri Lanka Tamil News Site

வஜிர அபேவர்தன பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார்

- Advertisement -

ரணில் விக்கிரமசிங்க ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றதன் பின்னர் வெற்றிடமான ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசிய பட்டியலுக்கு வஜிர அபேவர்தன தெரிவாகியுள்ளார்.

- Advertisement -

அவர் இன்று புதன்கிழமை சபாநாயகர் மஹிந்த யாபா அபேவர்தன முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

- Advertisement -