Sri Lanka Tamil News Site

எதனோல் மீதான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது

- Advertisement -

கொவிட் – 19 தொற்றுநோய் நிலைமைகளின் போது குறைக்கப்பட்ட கிருமிநாசினி திரவங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் எதனோல் மீதான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது . 25 ரூபாய் முதல் 50 ரூபாய் வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- Advertisement -