இன்று தங்கத்தின் விலை

கொழும்பு செட்டியார்தெரு தகவல்களின் படி ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது இன்று புதன்கிழமை சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது.

 

அதன்படி இன்று 22 கரட் தங்கப் பவுன் ஒன்றின் விலையானது 1,900 ரூபா அதிகரித்து 158,200 ரூபாவாக பதிவாகவும் 24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலையானது 171,000 ரூபாவாக காணப்படுகிறது.

 

இதேவேளை நேற்று செவ்வாய்கிழமை 22 கரட் தங்கப் பவுன் ஒன்றின் விலையானது 156,300 ரூபாவாகவும் 24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலையானது 169,000 ரூபாவாக காணப்பட்டது.