இடைக்கால அரசாங்கத்திற்கு உடன்பட மறுப்பு

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இடைக்கால அரசாங்கத்திற்கு உடன்பட மறுத்துள்ளார்.